Susu retratant al Jota en el 25é aniversari del bar
Foto: Pere