El darrera del bar, abans de les ampliacions.
Foto: Marian